Kasamh Se Title Song (Muskurake Jeevan Chede Pyar Ki Dhun…) Kasamh Se Instrumental Title Song Jai-Bani’s Cute Bg Tune 1 (Suna Suna Lamha Lamha Song fem bg tune) Aprajit Deb’s Entry Bg Tune (An Business Tycoon) Kyu Mud Gaye Raaste Meri Chahat Ke Unko Idhar Aana Tha… (Silent Version of Suna Suna Lamha Lamha Song played on Jai-Bani) Bani’s… Read More