Pardes Mein Hai Mera Dil Opening Montage Bg Tune Apne Hisse Ka Sukh Dujo Ko Dekar.. (Silent Female Bg Version of Tere Naam Song played on Naina) Jisne Humko Barso Mudkar Na Dekha.. (Silent Female Bg Version of Tere Naam Song with Dialogues played on Naina) Pyar Koi Kahani Ka Punchline Nahi.. (Naina’s Bg Dialogue)… Read More